• Philippians 3:7-8 (NIV)
  • Philippians 3:12-14 (NIV)
  • Luke 19:30-31 (NIV)
  • 2 Corinthians 5:7 (NIV)
  • Luke 19:41 (NIV)
  • Luke 19:42 (NIV)